Αργά το βράδυ εισαγωγή στο παιχνίδι με το πουλί μου