Η σύζυγος της τσούλας έκανε το πρόσωπο μετά από πιπίλισμα σύζυγο και άγνωστο σκυλάκι